O namaProizvodiEU StandardiGalerija slika i video materijalaKontakt
 
   
Standardi Evropske Unije  
   
Osnovni standardi prema načinu koriščenja i testiranju

EN 352-1 1.deo: Zaštitne slušalice za uši

EN 352-2 2.deo: Čepovi za uši

EN 352-3 3.deo: Zaštitne slušalice za uši prikacene za industrijski sigurnosni šlem

EN 352-4 Zaštitne slušalice za uši sa elektronskom kontrolom prema jačini zvuka
   
Zaštita disajnih organa
  Osnovni standardi

EN 132 Definicije
EN 133 Klasifikacija
EN 134 Spisak komponenti
EN 135 Spisak ekvivalentnih uslova


Standardi klasifikovani po vrsti proizvoda 

EN 136 i 136-10 Maske za celo lice
EN 140 i 140/A1 Polu i četvrt maske
EN 142 Montaža dela za usta 
EN 148-1,2 i 3 Navoji za deo za lice
EN 1490405 Polu maske sa filterima za zaštitu od čestica i gasova


Među filterima i upijajućim uređajima koristi se 4 standarda sa filterima:

EN 141 Gasni i kombinovani filteri
EN 143 Filteri za čestice
EN 371 Filteri za AX gas i kombinovani filteri za zaštitu od organskih jedinjenja sa niskom tačkom ključanja
EN 372 Filteri za SX gas i kombinovani filteri za zaštitu od jedinjenja sa specifičnim nazivom

I još 2:
EN 403 Uređaji za filtriranje sa poklopcem 
EN 404 Priručni filteri


Za uređaje za disanje svežeg i komprinovanog vazduha postoji 5 standarda:


EN 138 Uređaj za disanje svežeg vazduha sa crevom za upotrebu sa maskom za celo lice, polu maskom ili maskom za usta

 
EN 139   Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crevom za upotrebu sa  maskom za celo lice ili maskom za usta
EN 269   Uređaj na napajanje za disanje svežeg vazduha sa crevom i ugrađenim poklopcem
EN 270   Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crevom i ugrađenim poklopcem
EN 271   Uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa crevom i ugrađenim poklopcem za upotrebu pri abrazivno eksplozivnim zahvatima


Za autonomne uređaje za disanje postoje 11 standarda:


EN 137  Autonomni  uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha
EN 144-1  Ventili gasne komore. Navoj za spajanje konektora
EN 145   Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha, tipa kompresovani kiseonik
EN 145-2   Autonomni uređaj za disanje komprimovanog  kiseonika sa zatvorenim protokom vazduha za posebnu namenu
EN 400  Priručni autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha
EN 401  Priručni autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha. Priručni hemijski kiseonik
EN 402  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha i maskom za lice ili maskom za usta
EN 144-2  Ventil gasne komore. Spoj za ispust.
EN 1061  Autonomni uređaj za disanje sa zatvorenim protokom vazduha. Uređaj za ispust hemijskog kiseonika (NaClO3)
EN 1146  Autonomni uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha i ugrađenim poklopcem za ispust
EN 250  Autonomni ronilački uređaj za disanje komprimovanog vazduha sa otvorenim protokom vazduha


Za uređaje za napajanje za disanje vazduha, dostupna su dva standarda:

EN 146  Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim šlemovima ili poklopcima
EN 147  Filter uređaji na napajanje sa ugrađenim maskama za celo lice, polu maskama ili četvrt maskama


Zaštitna odeća
  Osnovni standardi

EN 340  Opšti uslovi
EN 511  Rizici od kidanja
EN 1149  Elektrostatičke osobine

Specifični standardi 
* Otpornost na toplotu i plamen

EN 348  Metoda testiranja: Uspostavljanje ponašanja materijala pri udaru ili manjim zapljuscima metalnih supstanci.
EN 366  Zaštita od toplote i vatre. Metoda testiranja: Procena materijala i njegovih delova pri izlaganju izvoru toplotnog zračenja.
EN 367  Zaštita od toplote i plamena. Metoda testianja: Određivanje prenosa toplote pri izlaganju plamenu.
EN 373  Procena izdržljivosti materijala na zapljuske livenog metala
EN 469  Zaštitna odeća za vatrogasce. Uslovi i metodi testiranja za zaštitnu odeću za vatrogasce.
EN 470-1  Zaštitna odeća za upotrbu u zavarivačkim i sličnim procesima.

Opšti uslovi

EN 531  Zaštitna odeća za industrijske radnike izložene toploti (uključujući vatrogasnu i varilačku odeću)
EN 532 Zaštita od toplote i plamena. Metoda testiranja za ograničeno širenje plamena
EN 533 Zaštita od toplote i plamena. Materijali i delovi materijala sa ograničenim širenjem plamena
EN 702 Zaštita od toplote i plamena. Metoda testiranja: određivanje propuštanja dodirne toplote preko zaštitne odeće ili njenih materijala.
EN ISO 2801  Odeća za zaštitu od toplote i plamena. Opšte preporuke za selekciju, održavanje i upotrebu zaštitne odeće.

Izdržljivost na hemijske proizvode 

EN 368  Zaštita od tečnih hemikalija. 
Metoda testiranja: Izdržljivost materijala na prodor tečnosti
EN 369  Zaštita od tečnih hemikalija  
Metoda testiranja: Izdržljivost materijala na prodor tečnosti
EN 463  Zaštita od tečnih hemikalija
Metode testiranja: Izdržljivost materijala na prodor mlaza tečnosti (test na mlaz)
EN 464  Zaštita od tečnosti i gasne hemikalije, uključujući aerosol tečnost i čvrste čestice
Metoda testiranja: Određivanje nepropustivosti kod odeće za zaštitu od gasa (Test unutrašnjeg pritiska)
EN 465 i 465/A1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odeću protiv hemikalija sa spojevima otpornim na sprej između delova odeće (Oprema tipa 4)
EN 466 i 466/A1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odeću protiv hemikalija sa spojevima otpornim na tečnost između raznih delova odeće (Oprema tipa 3)
EN 467 i 467/1  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za odevne predmete koji pružaju određenim delovima tela zaštitu od hemikalija
EN 468  Zaštita od tečnih hemikalija.
Metoda testiranja: Određivanje otpornosti na prodor spreja (sprej test).
EN 943-1 i 943-2  Zaštitna odeća za upotrebu protiv tečnosti i gasnih hemikalija, uključujući tečni aerosol i čvrste čestice.
Uslovi performansi za neventilirajuću zaštitnu odeću sa gaso-nepropustnim spojem (oprema tipa 1B)
EN 1511  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odeću za jednokratnu upotrebu protiv hemikalija sa spojevima otpornim na tečnost između delova odeće (ograničena upotreba Opreme tipa 3)
EN 1512  Zaštita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za zaštitnu odeću za jednokratnu upotrebu protiv hemikalija sa spojevima otpornim na sprej između delova odeće (ograničena upotreba Opreme tipa 4)
EN 1513  Zađtita od tečnih hemikalija. Uslovi performansi za odevne predmete koji pružaju određenim delovima tela zaštitu od hemikalija (jednokratna zaštitna oprema za pojedinačne delove tela) 

Izdržljivost na mehaničke udarce


EN 381-1  Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera.
1.    deo : test oprema za tetiranje izdržljivosti pri upotrebi motorne testere 
EN 381-2  Zaštitna  odeća za korisnike ručnih motornih testera.
2.    deo: metoda testiranja za nožne štitnike 
EN 381-3  Zaštitna odeća za  korisnike ručnih motornih testera.
3.deo: Metoda testiranja za čizme 
EN 381-4  Zaštitna odeća za  korisnike ručnih motornih testera. 
4.deo:  Metoda testiranja za zaštitne rukavice 
EN 381-5  Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera.
5.deo: Uslovi za nožne zaštitnike
EN 381-7  Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera.
7.deo: Uslovi za zaštitne rukavice
EN 381-8  Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera.
8.deo: Metoda testiranja za kamašne
EN 381-9  Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera.
9.deo: Metoda testiranja za kamašne
EN 412  Zaštitna kecelja za upotrebu ručnih noževa 
EN 530 Izdržljivost materijala za zaštitnu odeću na nagrizanje. Metoda testiranja.
EN 863  Zaštitna odeća. Mehaničke osobine.
Metoda testiranja: otpornost na bušenje
EN ISO 14877  Zaštitna oprema za rad sa eksplozivnim zrnastim abrazivima.

Raznovrsni proizvodi

EN 342  Odeća za zaštitu od hladnoće.
EN 343  Odeća za zaštitu od vremenskih nepogoda.
EN 471  Topla odeća u visoko vidljivim bojama
EN 1073  Odeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije
Zaštitna obuća
 

Osnovni standardi

EN 344  Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, zaštitnu i radnu obuću za profesionalnu upotrebu.

Standardi proizvoda

EN 345  Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu (200 J)
EN 346   Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu (100 J)
EN 347  Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu

Novije izdanje po ISO nomenklaturi

EN ISO 20344 Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.
EN ISO 20345 Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S.
Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J, ekvivalentno padu 20kg tereta sa 1m visine.
EN ISO 20346 Tehnički podaci za zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa P.
Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 100J.
EN ISO 20347 Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.

Obuća koja nema zaštitnu      

SB
Osnovni zahtevi
A
 
Anti-statičke osobine
E
 
Đon sa energo-apsorbnim osobinama
WRU
 
Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode
P
 
Čelični, aluminijumski ili kompozitni međuđon
HRO
 
Otpornost pri kraćim kontaktima sa toplim površinama
HI
 
Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama
CI
 
Zaštita od hladnoće
M
 
Metatarsal protekcija
S1
SB + zaštitna kapa + A + E
Pogodna za suve uslove
S2
SB + zaštitna kapa + A + E + WRU
Otporna na vodu
S3
SB + zaštitna kapa + A + E + WRU + P
Otporna na vodu i perforaciju


Zaštita očiju 
  Osnovni standardi

EN 166  Tehnički podaci
EN 167 Optičke metode testiranja
EN 168  Ne-optičke metode testiranja 

Standardi proizvoda

EN 172  Filteri za zaštitu od sunčevih zraka za industrijsku upotrebu
EN 207  Filteri  i očna zaštita protiv laserskog zračenja
EN 208  Štitnici za oči za radove na podešavanju lasera i laserskih sistema (štitnici za oči za podešavanje lasera)
EN 169  Filteri za zavarivanje i sličnu tehničku. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba
EN 170  Filteri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba
EN 171  Filteri za zaštitu od infracrvenih zraka. Uslovi propuštanja i preporučena upotreba
EN 175  Lična zaštita. Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i sličnim procesima.

Zaštita ruku 
  Osnovni standardi

EN 420  Opšti uslovi za rukavice

Upotrebni standardi 

EN 374-1,2 i 3  Rukavice za zaštitu od hemijskih i mikro-organizama
EN 388  Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika 
EN 407  Rukavice za zaštitu od termalnih rizika (toplota i/ili vatra)
EN 421  Rukavice za zaštitu od jonizovane radijacije i radioaktivne kontaminacije 
EN 511  Rukavice za zaštitu od hladnoće
EN 60903  Tehnički podaci za radne rukavice i rukavice bez prstiju od izolacionih materijala
EN 50237  Rukavice i rukavice bez prstiju sa mehaničkom zaštitom za električnu upotrebu
EN 12477  Zaštitne rukavice za zavarivače
Zaštita glave
  Osnovni standardi

EN 397  Industrijski sigurnosni šlemovi
EN 812  Industrijski šlemovi protiv udara
   
  Harmonizovani standardi srpski - engleski
 

ISC broj
ISC number

Oznaka standarda
Standard number

Godina
Year

Naslov na srpskom jeziku
Title in Serbian

Naslov na engleskom jeziku
Title in English

Broj strane
Pages

13.340.20 SRPS EN 13087-2 2007 Zaštitni šlemovi – Metode Ispitivanja - Deo 2: Apsorpcija udara Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption 16
13.340.20 SRPS Z.B1.021 1963 Lična zaštitna sredstva – Kožne zaštitne rukavice Personal safety – Protective leather gloves 3
13.340.20 SRPS Z.B1.022 1963 Lična zaštitna sredstva – Kožne zaštitne rukavice sa ćeličnim zakovicama ili pločicama Personal safety – Protective leather gloves with steal rivets 3
13.340.20 SRPS Z.B1.024 1963 Lična zaštitna sredstva – Zaštitne rukavice od prirodne ili sintetičke gume Personal safety – Rubber or syntetic rubber protective gloves 4
13.340.20 SRPS Z.B1.025 1964 Lična zaštitna sredstva – Tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima Personal safety – Solvent resistant protective gloves 4
13.340.20 SRPS Z.B1.030 1963 Lična zaštitna sredstva – Štitnik za elektrovarioce Personal safety – Protective screen for electrowelders 3
13.340.20 SRPS Z.B1.031 1978 Lična zaštitna sredstva – Šlemovi za zaštitu u industriji Industrial safety helmets 8
13.340.20 SRPS Z.B1.032 1982 Lična zaštitna sredstva –Šlem za vozače motornih vozila i padobrance Individual protective equipments – Helmets for motorists drivers and parachute 6
13.340.20 SRPS Z.B1.033 1983 Sredstva lične zaštite – sredstva za zaštitu oka – Štitnik za oči – Tehnički uslovi i ispitivanja Individual protective equipments – Equipments for eye protector – Tehnical requirements and determination 3
13.340.20 SRPS Z.B1.034 1983 Sredstva lične zaštite – Sredstva za zaštitu oka – Štitinik za oči i lice – Tehnički uslovi Individual protective equipments – Equipments for eye protection – Eye and face protector – Tehnical requirements 4
13.340.20 SRPS Z.B1.060 1963 Lična zaštitna sredstva – Kožna zaštitna pregača za varioce, kovače i pepeljare Personal safety – protective leather aprons for velders, forgers and metalists 2
13.340.20 SRPS Z.B1.061 1963 Lična zaštitna sredstva – Kožna zaštitna pregača sa zakovicama i pločicama Personaly safety – Preotective leather aprons with rivets 2
13.340.20 SRPS Z.B1.062 1963 Lična zaštitna sredstva – Kožna pregača za staklare Personaly safety – Glassworkers protective leather aprons 2
13.340.20 SRPS Z.B1.070 1963 Lična zastitna sredstva – Kožna potkolenica Personaly safety – Protective leather kneebreeches 2
13.340.20 SRPS Z.B1.071 1964 Lična zaštitna sredstva – Kožna kolenica Personaly safety – Leather kneepad 3
13.340.20 SRPS Z.B1.072 1964 Lična zaštitna sredstva – Kožni štitnik za ručni zglob Personaly safety – Leather protector for wrist 2
13.340.20 SRPS Z.B1.073 1964 Lična zaštitna sredstva – Kožni štitnik za rame Personaly safety – Leather protector for shoulder 2
13.340.20 SRPS Z.B1.095 1964 Lična zaštitna sredstva – Armirana potkolenica Personal safety – Reinforced kneebreeches 3
13.340.20 SRPS Z.B1.200 1961 Zaštitne naočari sa providnim staklom Colourless eye-protectors 6
13.340.20 SRPS Z.B1.201 1961 Zaštitne naočari sa tamnim stakolm Eye-protector with dark glass 5
13.340.20 SRPS Z.B1.202 1961 Zaštitne naočari sa kobalt-staklom Eye-protector with cobalt glass 4
13.340.20 SRPS Z.B1.205 1961 Zaštitne naočari sa nepropusnim okvirom Gas-proofing eye protector 2
13.340.20 SRPS Z.B1.210 1961 Zaštitne naočari od žičane mreže Eye-protector with wire netting 2
13.340.20 SRPS Z.B1.250 1963 Lična zaštitna sredstva – Tamna zaštitna stakla Personal safety – dark protective glasses 2
13.340.20 SRPS Z.B1.300 1962 Zaštitne cipele sa čeličnom kapicom Protective footwear with steel toe-caps 3
13.340.20 SRPS Z.B1.301 1962 Zaštitne cipele sa drvenim đonom Protective footwear with wooden sole 2
13.340.20 SRPS N.S6.211 1985 Elementi sistema za automatsko otkrivanje požara – Detektori toplote – Tačkasti detektori sa statičkim elementom Components of automatic fire detection systems – heat sensitive detector containing a static element 14
13.340.20 SRPS N.S6.212 1993 Sistemi za otkrivanje požara i pobuđivanje požarnog alarma u zgradama – Zahtevi za ručne javljače Fire detective and alarm systems on buildings - Manual call point requirements 10
           
13.340 ZAŠTITNA OPREMA
13.340 SRPS EN 358 2007 Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine – Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje Personal protective equip,ent for work positioning and prevention odf fall from height – Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards 17
13.340 SRPS EN 358 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Potpuna telesna uprega Personal protective equipment against falls from a height – Full body harnesses 13
13.340 SRPS EN 361 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – metode ispitivanja Personal protective equipment against falls from height – Test methods 25
13.340 SRPS EN 364 2005 Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja: određivanje otpornosti prema penetraciji spreja (ispitivanje sprejom) Protective clothing – Protective against liquid chemicals – test methods: Determination of resistance to penetration by spray (Spray Test) 12
13.340 SRPS EN 468 2007 Modeli glave za ispitivanje zaštitnih šlemova Headforms for use in the testing of protective helmets 24
13.340.10 SRPS EN 960 2007 Zaštitna odeća – Opšti zahtevi Protective clothing – General requirements 27
13.340.10 SRPS EN 340 2007 Zaštitna odeća – Ocenjivanje otpornosti materijala prema prskanju istopljenog metala protective clothing – Assessment of resistance of materials to molten metal splash 16
13.340.10 SRPS EN 373 2007 Zaštitne rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama Protective gloves against ioniying and radioactive contamination 21
13.340.10 SRPS EN 421 2005 Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja: određivanje otpornosti prema penetraciji mlaza tečnosti (ispitivanje mlazom) Protective clothing – Protection against liquid chemicals – test methods: Determination of resistance to penetration by jet of liquid (Jet Test) 9
13.340.10 SRPS EN 463 2004 Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i ima spojeve između različitih delova odeće koji u nepropustljivi na sprej (oprema tipa 4) Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Performance requipment  for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)
13.340.10 SRPS EN 465 2004 Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija hemikalija – Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i ima spojeve između različitih delova odeće koji u nepropustljivi na tečnost (oprema tipa 3) Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Performance requipment  for chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment) 16
13.340.10 SRPS EN 466 2004 Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Zahtevi za performanse za odevne predmete koji štite od hemikalija pojedine delove tela Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Performance requipment for garments providing chemical protection to parts of the body 16
13.340.10 SRPS EN 467 2007 Veoma uočljiva upozoravajuća odeća za profesionalnu upotrebu – Metode ispitivanja i zahtevi High visibility warning clothing for professional use – Test methods and requirements 28
13.340.10 SRPS EN 471 2007 Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i plamena – Materijali i kombinovani materijali sa ograničenim širenjem plamena Protective clothing – Protection against heat and flame – Limited flame spread materials and materijal assemblies 13
13.340.10 SRPS EN 533 2005 Zaštitna odeća – Mehanička svojstva - Metoda ispitivanja: otpornost prema probodu Protective clothing – Mechanical properies – Test method: Puncture Resistance 9
13.340.10 SRPS EN 863 2007 Zaštitne rukavice za zavarivače Protective gloves for welders 16
13.340.10 SRPS EN 12477 2007 Zaštitna odeća – Zaštita od tečnih hemikalija – Metoda ispitivanja otpornosti materijala prema penetraciji tečnosti Protective clothing – Protection against liquid chemicals – Test method for resistance of materials to penetration by liquids 13
13.340.10 SRPS EN ISO 6530 1985 Tekstil – radna odeća za zaštitu od prljavštine i mehaničkih povreda – Tehnički uslovi Protective slothing – Tehnical requipments 15
13.340.10 SRPS EN F.G1.301 1981 Tekstil Sredstva lične zaštite i oprema – Čarape i delovi čarapa – Jaki steznici – Tehnički uslovi Textile – Products for personal protection – Hoisery and parts of hosiery – Strong corsets – Tehnical requirements 5
13.340.10 SRPS EN F.G1.611 1981 Tekstil Sredstva lične zaštite i oprema – Čarape duge, i čarape sa gaćicama – Blagi steznici – Tehnički uslovi Textile – Products for personal protection – Hoisery and parts of hosiery – Strong corsets – Tehnical requirements 4
13.340.10 SRPS EN F.G1.612 1984 Teksitil u zdravstvu – Radna zaštitna odeća i odeća za bolesnike – Tehnički uslovi Medical clothing – Tehnical requipments 21
13.340.10 SRPS EN F.G1.701 2002 Gumena obuća – Postavljene čizme od vulkanizovane gume za industrijsku upotrebu – Specifikacija Rubber footwear – Lined industrial vulcanized-rubber boots - Specification 17
13.340.10 SRPS ISO 2023 1992 Odeća za zaštitu od toplote i vatre – Metoda za procenjivanje termičkog ponašanja materijala i sastava materijala kada su izloženi izvorima zračenja toplote (identičan sa ISO 6942:1981) Clothing for protection against heat and fire – Method of evaluation of thermal behaviour of materials and material assemblies when exposed to source of radiant heat 25
13.340.10 SRPS EN ISO 6942 1992 Zaštitna odeća – Određivanje ponašanja materijala pri udaru rasprskavajnem čestica istopljenog metala (identičcan sa ISO 9150:1988) Protective clothing – Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal 12
13.340.20 SRPS EN ISO 9150 2007 Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 2 : Antifoni Hearing protectors – General requipments – Part 2: Ear-plugs 16
13.340.20 SRPS EN 352-2 (en) 2007 Ušni štitnici – Opšti zahtevi – Deo 3 – naušnice pričvršćene za industrijski zaštitni šlem Hearing protectors – General requipment s – Part 3: Ear – muffs attached to an industrial safety helmets 20
13.340.20 SRPS EN 352-3 (en) 2007 Ušni štitnici – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 6: Naušnice sa električnim audio ulazom Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 6: Ear muffs attached with electrical audio input 16
13.340.20 SRPS EN 352-6 (en) 2007 Ušni štitnici – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 7: Amplitudno osetljivi antifoni Hearing protectors – Safety requirements and testing – Part 7: Level dependent ear-plugs 16
13.340.20 SRPS EN 352-7 (en) 2007 Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja – Deo 1: Uslovi i kondicioniranje Protective helmets – Test methods – Part 1: Conditions and conditioning 12
13.340.20 SRPS EN 13087-1 2007 Ušni štitnici – Ispitivanje – Deo 1: Metode fizičkog ispitivanja Hearing protectors – Testing – Part 1: Physical test methods 45
13.340.20 SRPS EN 13819-2 (en) 2007 Ušni štitnici – Ispitivanje – Deo 2: Metode akustičkih ispitivanja Hearing protectors – Testing – Part 2: Acoustic test methods 16
13.340.20 SRPS EN 353-1 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 1: Zaustavljivač pada sa vođicom i krutim sidrištem    
13.340.20 SRPS EN 353-2 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 1: Zaustavljivač pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem  
13.340.20 SRPS EN 354 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Užad    
13.340.20 SRPS EN 358 2007 Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine – Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje    
13.340.20 SRPS EN 360 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Zaustavljivač pada sa uvlačućim užetom    
13.340.20 SRPS EN 361 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Potpuna telesna uprega    
13.340.20 SRPS EN 363 2007 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine – Sistemi za zaustavljanje pada    
           

   
   
   
DM BOS MODE COLLECTION d.o.o.
11080 Zemun, Beograd, Srbija, ul. Lazara Savatića 5
telefon 011/2617 666, telefaks 011/2615 159
PIB 105805698, Matični broj 20466405
© Agencija PopSoft